top of page

About us

​At the heart of Cerdd Torfaen Music is a belief that all children should be offered the opportunity to discover their potential as musicians and to increase any natural capability through formal music instruction.

Music provides a clear contract of respect, responsibility, honesty, and encourages children to grow in confidence. Sessions are led by Wayne Beecham who has a wealth of teaching experience in a variety of settings and are designed to be inspiring, engaging, challenging and fun!

Cerdd Torfaen Music will work with you to meet the needs of your school or organisation and we aim to deliver an experience that develops confidence, self-esteem and aspirations of all participants.

Amdanom ni

Wrth wraidd Cerdd Torfaen Music mae cred y dylid cynnig y cyfle i bob plentyn i ddarganfod eu potensial fel cerddorion ac i gynyddu unrhyw gallu naturiol trwy gyfarwyddyd cerddoriaeth ffurfiol.

Mae cerddoriaeth yn darparu contract clir o barch, cyfrifoldeb, gonestrwydd, ac yn annog plant i fagu hyder. Arweinir sesiynau gan Wayne Beecham sydd â chyfoeth o brofiad addysgu mewn amrywiaeth o leoliadau ac sydd wedi'u cynllunio i fod yn ysbrydoledig, gafaelgar,heriol a hwyliog!

Bydd Cerdd Torfaen Music yn gweithio gyda chi i ddiwallu anghenion eich ysgol neu sefydliad ar nod yw cyflwyno profiad sydd yn datblygu hyder, hunan-barch a dyheadau'r holl gyfranogwyr.

bottom of page